Humatex

Draselné soli huminových a fulvonových kyselin

Jde o směsi draselnýchch solí huminových kyselin a fulvokyselin. Tyto soli se vyznačují výbornou rozpustností ve vodě.

Při aplikaci do půdy se přítomné huminové kyseliny důsledkem působení mikroorganizmů rozpadají na fulvokyseliny a znovu syntetizují. Dochází tak k cyklům, které jsou velmi důležité pro udržení úrodnosti půdy. Kromě toho huminové kyseliny vážou organické látky, což je důležité jednak pro rostliny, ale také pro tlumení účinku toxických organických látek (pesticidů, PCB). Vážou rovněž komplexotvorné kovy a tím brání těžkým kovům v jejich přechodu do zemědělských plodin. Alkalické humáty alkalizují kyselou půdu a zabraňují jejímu dalšímu okyselení v časově delším úseku. Působení nízkých dávek huminových látek se projeví i na zintenzivnění přijímání živin rostlinami, především dusíku, fosforu a mikroprvků (Fe, Cu, Zn, Mn, B, Mo) ve formě chelátů. Praktickým důsledkem systémové aplikace humátů se proto stává redukce minerálního hnojení.

Průměrná molekulová hmotnost humátu draselného je 32 000g/mol. Frakce o molekulové hmotnosti nižší než 70 000 g/mol se označují jako nízkomolekulární a vyznačují se tím, že vykazují lepší vlastnosti. Jejich obsah ve výrobcích se pohybuje mezi 80 – 90 %. Obsah draslíku v humátu draselném se pohybuje  v rozmezí 14 – 16 %.

Jedná se tak o látky s mimořádnou biologickou účinností, které podporují zakořeňování mladých rostlin, přispívají ke zvýšení výkonnosti rostlin a jejich odolnosti k nepříznivým činitelům, zvyšují účinnost minerálního hnojení. Rostliny se lépe adaptují k podmínkám prostředí, lépe odolávají nepříznivým vlivům, např. houbovým chorobám, chladu. Neohrožují živočichy ani užitečný hmyz. Jde o směsi draselné soli huminových kyselin, fulvokyselin a příměsí. Vyrábí se z oxyhumolitu neutralizací a extrakcí přítomných huminových kyselin hydroxidem draselným ve vodném prostředí.

MÁTE DOTAZ ČI ZÁJEM O NAŠE PRODUKTY?

KONTAKTUJTE NÁS

Napište nám

Copyright © 2005-2015, Humatex, a.s., Všechna práva vyhrazena
WWW stránky zhotovilo webové studio REKLAMKA

luxury replicauhren.to is ideal and stylish. 1:1 replication high end luxury replica uhren discount online sale. reddit repliche rolex thought that enterprises has a corporate responsibility to society.. best redditwatches provided here are crafted following the original ones meticulously. shop replique rolex for men & women at deep discount prices.