Humatex

Oxyhumolit

Historie těžby a využití ložiska oxyhumolitu

      Oxyhumolit, lidově nazývaný kapucín, byl v minulosti pro vysoký obsah organické složky a vynikající sorpční vlastnosti využíván pro zvyšování úrodnosti půd. Od roku 1915 byl využíván oxyhumolit z ložiska jako výchozí surovina pro výrobu barev a nábytkářského mořidla ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem, v roce 1963 byla výroba převedena do Chemičky Velvěty u Teplic. V roce 1970  ukončila Chemička Velvěty výrobu mořidel, technologie a výrobní zařízení bylo přemístěno na Doly Bílina a modernizováno s navýšením výrobní kapacity nad 2000 t/rok. V současné době provozuje ložisko oxyhumolitu společnost Humatex, a.s.


Oxyhumolit

      Výchozí surovinou pro výrobu sodných a draselných solí huminových a fulvonových kyselin je oxyhumolit. Jedná se o druh zrnitého nesoudržného uhlí tmavě hnědé až hnědošedé barvy s nízkým stupněm prouhelnění a s vysokým obsahem huminových kyselin jako složka humusu. Vzniká biochemickými přeměnami organických zbytků z odumřelých rostlinných látek. Je obvykle situován pod nízkým propustným nadložím na výchozech hnědouhelné sloje. Vykazuje obdobné chemicko-fyzikální vlastnosti klasického hnědého uhlí, jeho doprava i skladování podléhá stejnému režimu. Výhřevnost oxyhumolitu je do 10 MJ/kg a nehodí se ke spalování. Ložisko oxyhumolitu se vyznačuje nejvyšším obsahem huminových kyselin v České republice (asi 80% v sušině) s velmi nízkým obsahem bitumenů. Zbytek tvoří anorganické příměsi (písek, jíl).

MÁTE DOTAZ ČI ZÁJEM O NAŠE PRODUKTY?

KONTAKTUJTE NÁS

Napište nám

Copyright © 2005-2015, Humatex, a.s., Všechna práva vyhrazena
WWW stránky zhotovilo webové studio REKLAMKA

luxury replicauhren.to is ideal and stylish. 1:1 replication high end luxury replica uhren discount online sale. reddit repliche rolex thought that enterprises has a corporate responsibility to society.. best redditwatches provided here are crafted following the original ones meticulously. shop replique rolex for men & women at deep discount prices.