Humatex

DRALIG

Pevná forma draselné soli huminových kyselin

Draselná sůl HK

1. vrtné výplachy – při geologickém průzkumu ložisek živic, uhlí, rud, nerudných surovin a v naftovém průmyslu jako modifikátor viskozity (ztekucovadlo), antifiltrační činidlo, inhibitor rozpadu břidlic a jílovců. Vrtné suspenze obsahující draselnou sůl huminových kyselin stabilizují stěny vrtů a snižují nebezpečí jejich závalů. Základní draselný výplach inhibuje rozpad nesoudružných břidlic. Je možno jej kombinovat a anorganickými solemi, např. chloridem draselným nebo uhličitanem draselným. Výplach je tepelně stálý až do 220o C. Do vrtné kapaliny se pro daný způsob aplikace dávkuje v množství 7 až 8 hm. %.

Registrace výrobku:
číslo EINECS 271-030-1
číslo CAS 68514-28-3

Registrační číslo ( REACH):  01-2119484861-29-0000

Technické normy: Výroba výrobků DRALIG je realizována podle technických norem akciové společnosti označených číslem TN – 01.

Ochranná známka: Název výrobku DRALIG je chráněn jako ochranná známka u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, Česká republika pod číslem 254418.

Charakteristika: Výrobek obsahující huminové kyseliny a jejich komplexy je vyráběný zpracováním českého přírodního oxyhumolitu s vysokým obsahem organických látek. Jedná se o přírodní látky s mimořádnou biologickou účinností. Jde o směsi draselných solí huminových kyselin a fulvokyselin. Tyto soli se vyznačují výbornou rozpustností ve vodě.

Složení a bezpečnost: Pevná látka (šupinky), minimálně 60% obsahu huminových kyselin. Ve vodném roztoku vykazuje alkalickou reakci pH 9,0 - 11,5. Přípravek je z toxikologického hlediska nezávadný pro lidi, neškodí životnímu prostředí. Neohrožuje živočichy ani užitečný hmyz jako např. včely apod.Vzhledem k alkalické reakci je třeba používat osobní pomůcky k ochraně očí a pokožky.

Balení: Standardní balení zahrnuje: papírové pytle čtyřvrstvé, plnění výrobkem netto 25 kg v době plnění, pytle v počtu 30 ks (750 kg) jsou umístěny na jednocestné dřevěné paletě, pytle jsou na paletě fixovány smršťovací fólií, mezi pytli a paletou je papírová podložka ze strojní lepenky.

Na základě požadavku odběratele je možný jiný druh a způsob balení např. papírové pytle s PET vložkou, velkoobjemové vaky z polypropylenu (plnění do 1000 kg).

Odběratel je povinen na své náklady zajistit recyklaci obalového materiálu po aplikaci přípravku. Výše uvedené dávkování nezbavuje odběratele odpovědnosti za dodržování příslušných hygienických směrnic.

Podmínky skladování: Skladování je možné ve všech typech uzavřených skladovacích prostor.

Záruční lhůta: 5 let od data výroby.

MÁTE DOTAZ ČI ZÁJEM O NAŠE PRODUKTY?

KONTAKTUJTE NÁS

Napište nám

Copyright © 2005-2015, Humatex, a.s., Všechna práva vyhrazena
WWW stránky zhotovilo webové studio REKLAMKA

luxury replicauhren.to is ideal and stylish. 1:1 replication high end luxury replica uhren discount online sale. reddit repliche rolex thought that enterprises has a corporate responsibility to society.. best redditwatches provided here are crafted following the original ones meticulously. shop replique rolex for men & women at deep discount prices.
the study of the partnership from men and so the amount of many civilizations became truly sustained by swiss rolex daytona mens mingzhu engine diw green dial automatic.how to spot a fake rolex air king 14000 are the perfect combination of classic.