Humatex

OŘECHOVÉ MOŘIDLO (HUMITAN)

Pevná forma sodné soli huminových kyselin

Sodná sůl HK

1. barvení papíru – zejména balícího a kartonážního, je možno aplikovat jako barvení do hmoty nebo jako barvení ve vrstvě. Zbarvený papír má vysokou světlostálost, komplexotvorný účinek huminových kyselin působí pozitivně na zlepšení hustoty, uzavřenosti, pevnosti, odolnosti v ohybu i proti průrazu, zlepšuje se klíživost, zkracuje se tržná délka finálních výrobků. V hotovém zboží působí barvivo díky své struktuře také jako regulátor vlhkosti. Celkové množství dodaných sodných solí při barvení do hmoty se řídí požadovaným odstínem a pohybuje se v rozmezí 2 – 8 hm.% (vztaženo k hmotnosti papíroviny sušené za běžných podmínek na vzduchu). Při barvení ve vrstvě je spotřeba cca 0,25 hm.%.
2. vrtné výplachy – při ztekucování jílových viskózních výplachů nebo při aktivaci sond od jílového výplachu se dávkuje v koncentracích do 1% hmot. Pro tamponážní cementové směsi se dávkuje jako retardér tuhnutí do 1% hmotnostního do teploty 80o C.

Registrace výrobku:
číslo EINECS 268-608-0
číslo CAS 68131-04-4

Registrační číslo ( REACH): 01-2119484865-21-0000

Technické normy: Výroba výrobků OŘECHOVÉ MOŘIDLO (HUMITAN) je realizována podle technických norem akciové společnosti označených číslem TN – 01.

Charakteristika: Výrobek obsahující huminové kyseliny a jejich komplexy, vyráběný zpracováním českého přírodního oxyhumolitu s vysokým obsahem organických látek. Jedná se o přírodní látky s mimořádnou biologickou účinností. Jde o směsi  sodných solí huminových kyselin a fulvokyselin. Tyto soli se vyznačují výbornou rozpustností ve vodě.

Složení a bezpečnost: Pevná látka (šupinky), minimálně 66 % obsahu huminových kyselin. Ve vodném roztoku vykazuje alkalickou reakci pH 10,0 -11,4. Přípravek je z toxikologického hlediska nezávadný pro lidi, neškodí životnímu prostředí. Neohrožuje živočichy ani užitečný hmyz jako např. včely apod.Vzhledem k alkalické reakci je třeba používat osobní pomůcky k ochraně očí a pokožky.

Balení: Standardní balení zahrnuje: papírové pytle čtyřvrstvé, plnění výrobkem netto 25 kg v době plnění, pytle v počtu 30 ks (750 kg) jsou umístěny na jednocestné dřevěné paletě, pytle jsou na paletě fixovány smršťovací fólií, mezi pytli a paletou je papírová podložka ze strojní lepenky.

Na základě požadavku odběratele je možný jiný druh a způsob balení např. papírové pytle s PET vložkou, velkoobjemové vaky z polypropylenu (plnění do 1000 kg).

Odběratel je povinen na své náklady zajistit recyklaci obalového materiálu po aplikaci přípravku. Výše uvedené dávkování nezbavuje odběratele odpovědnosti za dodržování příslušných hygienických směrnic.

Podmínky skladování: Skladování je možné ve všech typech uzavřených skladovacích prostor.

Záruční lhůta: 5 let od data výroby.

MÁTE DOTAZ ČI ZÁJEM O NAŠE PRODUKTY?

KONTAKTUJTE NÁS

Napište nám

Copyright © 2005-2015, Humatex, a.s., Všechna práva vyhrazena
WWW stránky zhotovilo webové studio REKLAMKA

luxury replicauhren.to is ideal and stylish. 1:1 replication high end luxury replica uhren discount online sale. reddit repliche rolex thought that enterprises has a corporate responsibility to society.. best redditwatches provided here are crafted following the original ones meticulously. shop replique rolex for men & women at deep discount prices.